Програма 21

Програма 21 беше създадена на конференцията на ООН за околната среда и развитието през 1992 г. като инструмент за „по-нататъшно устойчиво развитие“.

Това естествено се харесва на много природозащитници, тъй като на повърхността изглежда е насочено към критични въпроси, включително борба с обезлесяването, опазване на биологичното разнообразие, контрол на замърсяването, промяна на моделите на потребление, насърчаване на здравето и постигане на по-устойчиво население. Разбира се, всички те са важни.

Но нека да надникнем по-дълбоко.

Планът на Програма 21 за устойчиво развитие включва:

– „Проект за дивата природа“ за „защита на местообитанията и коридорите за диви животни“. Това може да звучи привлекателно, като се има предвид, че толкова много видове умират поради безотговорното развитие на човека и унищожаването на естественото местообитание. Въпреки това, крайната цел на това е да се заличат всички признаци на човешка дейност (къщи, пътища, камиони и др.) oт дивите зони, така че в крайна сметка хората да бъдат изтласкани от зоните на дивата природа. Този проект позволява домовете и земята на хората да бъдат законно конфискувани в името на опазването.

Обърнете внимание, че нищо относно корпоративното замърсяване, фракинг, въглища или ядрени отпадъци не се разглежда, нито липсата на избор, който хората биха имали над жилището си. Уверен съм, че има по-добри решения, които защитават дивата природа и правата на хората, като „тръстове“ за управление на екологични ресурси, които споделяме общо.

– Мониторинг на дейностите на всеки гражданин чрез „Интелигентен растеж“, федералния закон за истинската идентификация и инсталирането на „Умни измервателни апарати“ в домовете по целия свят за надзор и регулиране на потреблението на енергия. Привържениците на комунални услуги и Agenda 21 твърдят, че „интелигентните измервателни уреди“ ще направят използването на енергия по-видимо за потребителите в реално време и тези данни могат да бъдат използвани за намаляване на влиянието ни върху планетата.

Отново това може да звучи привлекателно за някои, но в действителност „умни измервателни уреди“ представляват опасност за нашето здраве (имат вредно излъчване); позволяват засилено наблюдение на нашите домове (всеки път, когато се използва електрическа крушка, уред или телевизор, тази информация се изпраща на вашата комунална компания – и може да бъде споделена с други компании и правителството); и всеки уред може да бъде изключен дистанционно.

Контрол на популацията. Отново някои хора могат да се съгласят, че има твърде много хора на планетата и че сегашният ни темп на растеж е неустойчив. Програма 21 обаче насърчава принудителната стерилизация и насилственото ограничаване на броя на децата в семейството. Изследванията показват, че населението се стабилизира естествено във връзка със средата си, когато има достатъчно образование, здраве и просперитет – всички те процъфтяват в наистина свободно общество на доброволно сдружаване – но се разпадат в тоталитарните полицейски държави. С наближаването и приближаването на тиранията нашето образование, здраве и просперитет намаляха. Повече тирания не е отговорът.

– Приемането на Common Core Standards (CCS) (Общото ни начало …) в държавните училища. Посочената цел е да направят децата „равни“ чрез национализиране на стандартите, за които поддръжниците казват, че ще намалят „разликата в постиженията“. На практика това позволява на най-ниския общ знаменател в национален мащаб да определи стандарта на местно ниво – по същество социалистически модел на гражданство.

Програма 21 се стреми да направи тези политики задължителни.

Вие и вашето семейство може да бъдете принудени да финансирате Програма 21 чрез данъчно облагане, подобно на много други хора, а тези пари ще бъдат използвани за прилагане на екологичните разпоредби, които нарушават вашите права.

През 1976 г. Римският клуб излезе с идеята да контролира живота на хората чрез екологични разпоредби. Кой не би бил съгласен с по-малко замърсяване, по-добро градско планиране и намаляване на въглеродните емисии? Това беше блестящ план, но с наистина зловещи мотиви.

Архитектите на плана се обединиха около концепциите в рамките на символа си “три Е”. Трите Е са: социална справедливост, просперираща икономика и качествена околна среда.
Звучи добре, нали?

Но те просто апелират към нашите нужда и желание да трансформираме нашия проблемен свят, като използват обичайната двойнствена реч на Оруел, точно както направиха с „No Child Left Behind“. „Няма дете, останало отзад“ апелира към желанието на хората училищата да вършат по-добра работа в образованието на децата и да бъдат уверени, че учителите вършат работата си. Но на практика NCLB всъщност е утежнена тестова система, която мери всяко дете и всяко училище, заради която много деца отпаднаха или са нежелани от училищата, които не желаят да приемат деца с ниски тестови резултати.

Какво всъщност може да означава „Три Е“ от Дневен ред 21, ако те просто го кажат направо?

  • Това, което изглежда имат предвид под „качествена околна среда“, е запазването на природните ресурси и девствените екосистеми за корпорациите и финансовия елит, като същевременно пречат на гражданите да могат да притежават и защитават собствените си имоти. Вместо това ще ги вкарат в градска среда и ще ги подредат един върху друг във високи сгради, независимо дали им харесва или не.
  • Идеята им за „просперираща икономика“ означава по-нататъшно централизиране на контрола върху парите и търговията, а не премахването на нашата фалшива, базирана на дълга парична система, управлявана от частни корпорация или насърчаването на истински, а не субсидиран, свободен пазар.
  • Тяхната версия на „социалния справедливост“ е да упълномощят правителството да отнема трудно спечелените пари на хората за преразпределение по собствена преценка, независимо от индивидуалните права.

Някои го наричат ​​„Преразпределение на богатството чрез кражба“.

Agenda 21

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *