Национална Мрежа на Децата

 

Национална мрежа за Децата e съставена от благотворителни организации с финансиране от Норвегия, Франция, Германия и САЩ. Te щели да се грижат за уязвимите, бедни и нещастни деца на България, както и да превъзпитат българите да не си бият децата. Колкото по-бедни, уязвими и нещастни, толкова повече благотворителност.
Само аз ли виждам конфликт на интереси?

Как ще решим бедността и неграмотността? Познахте – няма да ги решим. Но ще възпитаме родителите, които по презумпция много искат да си бият децата, да не ги бият и така ще решим всички проблеми с възпитанието и отглеждането на новото поколение промити мозъци.

Ще учим децата на това как да се оправят в интернет (много е важна дигитализацията на обществото – защо? на този въпрос ще обърнем специално внимание, защото е важен), как да правят опасен и безопасен секс (много е важно това за промиването на крехки детски мозъци и за изнасилването на невинността на детството), ще се интересуваме от чувствата на децата в неработещото здравеопазване и образование, но най-вече в семейната среда, която ‘експертите’ не знаят дали е или не е токсична, затова предлагат ‘криминализиране на шамарите’. Ще контролираме родителите дали хранят, обличат и гледат правилно децата си и когато поради бедност, неграмотност и гетоизиране попаднат под ударите на закона – ще се отнасяме с тях хуманно, като подозираме семейството в неприемливи възпитателни практики и си приемем чисто нов Закон за детско правосъдие, който ще обслужва приемната грижа. Закриваме кошмарните комунистически интернати, правим си два-три по-чистички и останалите деца ги даваме на приемни родители.
Отчет за всички мизерии, които успяха да свършат НМД за 2018 година

Да ви запознаем с Любо! Той, както повечето специалисти по децата, е финансист! Люби винаги си е мечтаел да се реализира в неправителствения сектор, защото нищо не разбира от шизофреничното поведение на фондовите борси и е хвърлил око на ужасяващия интернат „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. Любо от малък си мечтае малките негодници, които престъпят закона, да бъдат заключвани в по-добро място от това! Затова Любчо работи неуморно за Закона за детско правосъдие, който ще позволи на неговата организация най-после да направи ремонт на интерната, а за онези, за които няма място, има приемни родители. За приемните родители неуморно работи Иванчо от фондация Агапедия. Иванчо и Любчо са само част от експертите, които знаят как да затворят цикъла на бизнеса с приемната грижа и социалните услуги! Но екипът на Национална Мрежа за Децата може много повече!
Любо и екипът на НМД

Финдация АОК също работи неуморно. Американците са свръх загрижени за нашата система. Да вземат да си оправят тяхната?
Американци, известни с това, че заключват невръстни деца зад решетките, дават акъл за Закон за Детско правосъдие

Икономисти и експерти по превръщането на обществото в дигитално общество.
Arc Fund
И се занимават с климата ARC FUND Climate Change

Отново американски пропагандни организации:
Фондация “Свободна и демократична България” е частна и изцяло независима неправителствена организация. Тя е основана на 14 юни 1991 г. от Ивон и Димитър Паница. Целта на Фондацията е да подпомага процеса на демократизация на българското общество на основата на плурализма, свободната преса, свободния пазар, толерантността, образованата младеж и открития диалог.
Отново виждаме връзката между правата и капитала и фейк свободния пазар.

Ето и част от промените в законите, които си приеха.
“Новият закон за социалните услуги, който в края на годината влезе в Народно събрание беше разработен с наше активно участие. В няколко становища изказахме нашето одобрение за принципните положения, които той въвежда, сред които – общодостъпност на услугите, ясното деклариране на фокус върху качеството на социалните услуги и въвеждане на интегриран подход при предоставяне на услугите – концептуално нов момент в сферата на социални услуги.”

Закон за социалните услуги

“Всички деца и млади хора имат право на основно образование, което трябва да бъде безплатно. Богатите страни трябва да подкрепят бедните в постигането на това.”

Директна заявка за промиване на мозъци. 🙂

Те били казали, че ТРЯБВА! “Темата за задължителното предучилищно образование за 4-годишните отново беше на дневен ред през годината, като според Плана за изпълнение на Стратегията за намалява-не дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) свалянето на долната граница трябва да се случи до 2020 г. и да обхване 90% от децата на тази възраст.”

Национална мрежа за децата настояват!

– Широко популяризиране на Стратегията и разясняване на нейните концептуално нови моменти от страна на ДАЗД и другите държавни институции на достъпен и ясен език, който да обясни каква промяна биха донесли те на практика в живота на децата и семействата.
– Обща стратегия за комуникация на последващите стъпки – създаването на Пътна карта за изпълнение на Стратегията и първата тригодишна програма.
– Организиране на обществени дебати за преодоляване на езика на омразата, който поражда спорни теми при публикуването на Стратегията за обществени консултации – напр. темата за телесното наказание. (езика на омразата :D)

Добре дошли в дигиталната епоха! Какво значение има, че сте неграмотни:
“Отчитаме необходимост да се ускори реформирането на образователната система в посока към изграждане на умения за 21 век. Предлагаме в Стратегията да се планира въвеждането на методите за системно развиване на дигитално-медийна грамотност на учениците от 1 до 12 клас чрез смяна на методите на преподаване и междупредметни връзки със широко използване на дигиталните технологии. Това трябва да бъде приоритетна цел на МОН в следващите години.”

Няма да коментирам повече. Ще публикувам някои от многото мнения в интернет.

“Защо съм ПРОТИВ Националната стратегия за детето 2019-2030, в настоящата ѝ смислово-логическа конструкция и текстова редакция!

ЦЯЛАТА КОНСТРУКЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА Е ДЕФЕКТНА!
– Липсват разписани възможности за непосредствен граждански и родителски контрол върху дейността на ангажираните институции и организации и конкретните им действия в процеса на намеса в семейната среда!
– Документът създава усещане, че главната и водещата му цел е да обезпечи административно-процедурните възможности, за осъществяване не толкова на процес защитаващ интереса на децата, колкото процеса на гарантирано усвояване на финансовите средства, по линия на бюджета и донорските програми за следващия период 2019-2030 година! С две думи – водещата цел е да се гарантира поминъкът на армията от чиновници и НПО-деятели на заплата, които все още не са обяснили смислено – как така – хем числеността им и усвоените от тях финансови средства нарастват, хем и проблемността, с която уж се „борят“ се увеличава, вместо да се свива и намалява и не означава ли това некомпетентност и слаба ефективност, респ. кой и каква отговорност понесе – поименно!?!
– Абсурдно и непропорционално, поради което и нецелесъобразно е – ДАЗД да трансферира (outsource-ва) ключови дейности към съмнителни субекти, чийто персонален субстрат (вкл. служители и сътрудници) е НЕПРАВОСУБЕКТЕН на служебната и дисциплинарна отговорност, която законодателството вменява на ДЪРЖАВНИТЕ служители, както в административен, така и в наказателно-правен аспект! Това е порочна практика, която Стратегията не само допуска, но и съзнателно благоприятства и тенденциозно насърчава!
– Оформя се един порочен кръг: „Повече проблеми = Отпускане на повече финансови средства“, съответно: „Още повече проблеми = Още повече финансови средства!“, като не само не се търси отговорност на провалилите се в овладяването на проблема длъжностни лица, а даже им се дава правото да прехвърлят отговорностите си на НПО организации, в които персоналната отговорност още повече се размива! Къде е логиката? Създават се НПО-та, които във времето се превръщат в МАСТОДОНТИ, опериращи с огромни и все по-многомилионни бюджети, което ДОКАЗВА, че в резултат на дейността им, проблемите избуяват, вместо да се свиват и ограничават! Това ли е идеята им – да усвояват все повече и повече средства и едва ли не да имат НЕОБХОДИМОСТ от поддържане и задълбочаване на проблемността в сферите, в които оперират, за да им се гарантира и развива още по-бързо и богато… поминъка!
– Абсурдно и крайно неприемливо е, НПО да се трансформират в пара-административни служби и институции, разполагащи с непропорционално много правомощия с оглед административната и служебната отговорност, на която подлежат служителите и сътрудниците им, както и с оглед на много по-високата непрозрачност и скритост на процеса на извършване на самите фактически действия и почти пълната липса на възможности за граждански достъп до информация по ЗДОИ или непосредствен превантивен контрол върху цялостната им дейност и/или върху отделни конкретни действия, за които има получени сигнали!
Има и още, и още, но и изброеното е напълно достатъчно!”

Коментарите под Стратегията са съвършено адекватни. Аз не бих могла по-добре да се справя:
Стратегията

“Стратегията е връх на чиновническата глупост”
„Стратегия“ предизвикваща смях”
“Пътят към ада е застлан с добри намерения”
“1984 в “Национална стратегия за детето 2019- 2030”
“Барневарн вече чука на вратите ни!”
“Ставате смешни вече!!!
Тези НПО-та, които са писали стратегията, сега сами си викат “Браво!” и я оценяват като положителна, не се излагайте поне! Не знам психолозите как наричат този феномен, но не е редно. Държавата, която продаде България – заводи, летища и т.н. чрез съмнителна приватизация, концесии и какво ли не, сега се опитва легално да продава интересите на децата чрез вмешателство в семейството и възпитанието. Ние, родителите, нито пък децата ни, НЕ сме собственост на държавата и тя няма право да се разполага нито с нас, нито да продава интересите ни на когото и да било, независимо дали Уницеф или на джендърска европейска пропаганда!!! Всяко нещо отвън, което не е в интерес на България, ще бъде отхвърляно до край – справка – Истанбулската конвенция! Българинът може да блее, докато го грабят и стрижат, но за децата си е готов на всичко! Не може държавата да е лош стопанин на всичко, а да се води добър стопанин на децата ни…
“Детските ” организции не се представляват от деца. Те се управляват от възрастни хора, които разполагат с едни пари от едни фондове в името на децата. От името на всяко дете може да говори само семейството му. Стига демагогия!
P.P. Забравили сте да ни препоръчате поза, в която да ги правим : ))))”

Безумната претенция на държавата за тотална власт над личността:
Най-безумната стратегия ever!

Няма никакво съмнение, че Националната стратегия за детето 2019-2030 г., „Всички права за всички деца“ е връх на чиновническата глупост и живо доказателство за интелектуалния дефицит сред бюрократите в България.
Връх на чиновническата глупост

“Тази стратегия е обида за всеки български родител, заклеймен от нея като престъпник до доказване на противното и абсолютно негоден да се грижи и възпитава собствените си деца. Левски и Ботев се обръщат в гроба! Бориха се и дадоха живота си, за да ни извоюват свободата, която сега някакви хора без грам самосъзнание планират да ни отнемат и да я заменят с аболютен терор.И защо? И сега има закон който защитава детето от физическо и вербално насилие, но трябва в институциите да работя човеци с главно Ч, които да ги е грижа за децата и да си вършат работата, а не е така. Нека бъдем честни, модерно е да защитаваш детото, освен това добре финансирано, а в България затова се пишат тия проекти-едни хора да усвоят едни пари. Това ще е за сметка на българските деца и родители, но кой го е грижа??
Изместването на фокуса към родителя като главен виновник за детското насилие цели и друго, прикриване на факта че Социалните служби са некомпетентни и не успяват да се справят с проблема. Деца се женят насила на крехката възраст от 12-13 г, на толкова раждат и първите си бебета, склоняват се да просят или пронституират, достатъчно е да обиколиш църквите в столицата на големи християнски празници, за да видиш отпред жените с очевидно упоени бебета, които стоят часове на студа, за да съберат повече пари. Там намеса няма, всичко е наред. Но някой е плеснал детето си през ръцете, Содом и Гомор-престъпник!
Уважаема Асоциация Родители, съжалявам но да се твърди, че насилието винаги е в следствие на такова в семейството е повече от смехотворно. Насилието е навсякъде – в яслата и детската градина, в детските филмчета, в игрите на които тинейджърите играят с часове-един Кънтър страйк например, в новините, в интернет, в почти всеки филм по телевизията. А насилници в училище често стават деца, на които у дома никой и за нищо не поставя граници и не се кара. Хайде пак си проверете записките и статистическите данни.”

“Национална бизнес стратегия с децата 2019-2030 – 1-2-3”
“Родител съм и не съм съгласна с “преписаната” по западен образец т.нар. стратегия”

Тук имаме някаква заблудена Юлия. Или от Демократична България или от някое НПО, няма какво друго да е:
“ПОДКРЕПЯМ СТРАТЕГИЯТА”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *